21/05/2020

Analiza stanja i predviđanja u vezi sa epidemijom virusa SARS-KoV-2 u Republici Srpskoj

  Rezime Na osnovu podataka dostupnih na zvaničnoj internet stranici Vlade RS u vezi sa epidemijom izazvanom virusom SARS-KoV-2, date su prognoze o završetku epidemije, procjenjuje se […]