09/07/2018

Demaskiranje fabrike

Fabrika je poslednjih dana pojačala napade na grupu "Pravda za Davida", kao i na sve one koji se pojavljuju na Trgu Krajine i podržavaju oca. […]
12/03/2017

"TAKOZVANI" JAVNI SERVIS RTRS

Pravo na slobodu izražavanja, uključujući pravo na slobodu informacija, jedno je od osnovnih ljudskih prava. Ostvarivanje ovog prava jedan je od stubova uživanja i […]