03/08/2021

Vlada bira da primjenjuje zakon kao na šalteru

U "Službenom glasniku Republike Srpske, broj: 49/21" objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak. Zakon je stupio na snagu 1. jula 2021. godine. Gore navedeno […]