26/03/2022

Kako su ljevica i desnica završili na suprotnim stranama tolerancije

Tokom druge polovine dvadesetog veka, republikanske i demokratske stranke u Sjedinjenim Američkim Državama potpuno su promenile svoje stavove po pitanju abortusa u ovoj zemlji. Dok oni […]
21/05/2020

Analiza stanja i predviđanja u vezi sa epidemijom virusa SARS-KoV-2 u Republici Srpskoj

  Rezime Na osnovu podataka dostupnih na zvaničnoj internet stranici Vlade RS u vezi sa epidemijom izazvanom virusom SARS-KoV-2, date su prognoze o završetku epidemije, procjenjuje se […]