16/08/2020

Partijsko zapošljavanje i nepostojanje konkursne procedure

Jedan od najvećih problema u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini je partijsko zapošljavanje. Postojanje ovog problema nije dovoljno samo da se opiše i kaže da postoji. […]