05/08/2022

Riječ-dvije o preletima

Zašto je fenomen preletanja uopšte važan? Prije svega, potrebno je znati da su političke stranke osnovni politički subjekt u političkoj areni u Republici Srpskoj i BiH. […]