31/03/2020

Šta dalje?

Politika Republike Srpske usmjerena na suzbijanje novog virusa ne razlikuje se drastično od politika koje uvode druge zemlje u svijetu. Jedina bitna razlika koja vam je potrebna […]