02/04/2017

Deklaracija o poštovanju Dejtonskog sporazuma

Možemo slobodno reći da je prethodnu sedmicu u RS obilježila inicijativa Vukote Govedarice za usvajanje „Deklaracije o zaštiti Općeg okvirnog sporazuma za mir u BiH […]