Bulevar Vojvode Stepa Stepanovića 107A
78 000 Banja Luka
Telefon: +387 (0)63 657 946
E-mail: kontakt@restartsprska.org
Broj računa: 5551000033817369