19/07/2023

Analiza Restarta o vršiocima dužnosti u RS

20/02/2017

ЈАВНО ОБЈАВЉИВАЊЕ ПРЕСУДА НА ИНТЕРНЕТУ

Правосуђе у Републици Српској свакодневно се носи са мноштвом проблема. Од недостатка средстава (која би помогла да нпр. судије имају много веће плате, због јачања њихове […]