Unija studenata Republike Srpske talac SNSD-a

Unija studenata Republike Srpske talac SNSD-a

Unija studenata Republike Srpske talac SNSD-a

Sredinom prošle sedmice, Unija studenata Republike Srpske objavila je konkurs za izbor Studentskog pravnog tima u skladu sa Sporazumom između Unije studenata i Pravnog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci.

Sporazum je potpisao istaknuti član i biši šef poslaničkog kluba SNSD u Narodnoj skupštini Republike Srpske, a danas i dekan Pravnog fakulteta, prof. dr Željko Mirjanić i predsjednik Unije studenata Republike Srpske, Ratko Savić, nekadašnji sekretar gradiškog MSD.

Zanimljivo je da je sporazum potpisan na godinu dana, koliko Ratku Saviću traje mandat, a kako u Uniji studenata važi princip rotacije, postavlja se pitanje plaši li se profesor Mirjanić da sljedeći predsjednik sa Univerziteta iz Istočnog Sarajeva ne bude član stranke iz reda Saveza za promjene pa u tom slučaju unaprijed isključuje saradnju Pravnog fakulteta i Unije studenata?

Pravni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci

Zbog kontroverznog konkursa za izbor saradnika –asistenta, na kojoj je rodici/kćerki od brata predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske bodovan i rad koji je objavljen u oktobru iako je konkurs zatvoren u septembru.

Zatim slučaj studenta-profesora Engleske pravne terminologije Dijane Zrnić, s obzirom na to da je i dalje i student i profesor na fakultetu, a da u 2016/2017 akademskoj godini nije izvođena nastava iz Ruske pravne terminologije, postavlja se pitanje koliko je nastavnik Dijana Zrnić bila objektivna u ispitivanju studentice Dijane Zrnić.

Protivstatutarno je djelovanje v.d. dekana Petra Kunića u periodu od oktobra 2016. godine do kraja marta 2017. godine.

Zašto niko ne postavi pitanje, šta je sa protivpravnom imovinskom koristi koju su za šest mjeseci stekli doc. dr Zoran Vasiljević i doc. dr Radenko Jotanović?

No, da se vratimo na studente, bavićemo se kontroverznim konkursom Bosiljke Čubrilović u nekom od narednih tekstova, a i sam Pravni fakultet zaslužuje da bude predmet posebnog teksta.

Studentski izbori 2016. godine i kandidatura Ratka Savića na njima

Uvidom u preliminarne rang liste studentskih izbora, održanih 22. novembra, a objavljenih 25. novembra 2016. na sajtu Univerziteta u Banjoj Luci, na kojima su birani članovi Studentskog parlamenta, ukupan broj nevažećih glasačkih listića na nivou Univerziteta u Banjoj Luci je 210.

Najveći broj nevažećih glasačkih listića je na Elektrotehničkom fakultetu 63 (58,33%), Pravnom fakultetu 64 (14.71%) i Šumarskom fakultetu 19 (19%).

U Studentski parlament sa Elektrotehničkog i Šumarskog fakulteta bira se po jedan kandidat, koliki je bio i ukupan broj kandidovanih, a sa Pravnog fakulteta biraju se dva kandidata. Ukupan broj kandidovanih bio je pet.

Poređenja radi, dva kandidata se biraju i na Ekonomskom fakultetu.

Na Ekonomskom fakultetu, ukupno je bilo kandidovano četvoro studenata, a broj studenata koji su izašli na izbore 464.

Broj nevažećih listića je 10 (2.15%).
Na Pravnom fakultetu, ukupno je izašlo 435 studenata, a broj nevažećih glasačkih listića je 64(14.71%).

Na zapisniku sačinjenom nakon brojanja glasova (22.11.), a potpisanog od strane doc. dr Zorana Vasiljevića, stoji da je ukupan broj nevažećih listića za Studentski parlament 24 (posjedujemo i kopiju tog zapisnika).

Zbog nevažećeg broja listića na zapisniku (24) i zbirnog stanja na preliminarnoj rang listi (64), javlja se opravdana sumnja da broj nevažećih listića nije tačan, čak i kad oduzmete onaj broj listića koje je doc.dr Zoran Vasiljević fotokopirao i parafirao svojim potpisom (35).

(Iz Centralne izborne komisije broj pristiglih listića je 400.)

Broj nevažećih listića, računajući broj nevažećih listića sa zapisnika 24 i broj listića koji su nevažeći jer su glasački listići fotokopirani 35 iznosi 59, a ne 64.

Jesmo li slučajno spomenuli Ekonomskom fakultet?

Iako je broj nevažećih glasačkih listića na Ekonomskom fakultetu bio samo 10, a izlaznost veća nego na Pravnom fakultetu jedno ime privlači posebnu pažnju.

Aleksa Đurić na izborima za Studentski parlament imao je najmanje ostvarenih glasova, 54 manje od drugoplasiranog, a od prvoplasiranog 65.

Kasnije, iako apsolutni gubitnik, delegiran je za člana skupštine Unije studenata od strane Studentskog parlamenta UNIBL  i izabran za sekretara za međunarodne odnose.

Tu funkciju je prije njega vršio i Ratko Savić, njegov cimer.

Zašto je to bitno?

Kako je od gubitnika studentskih izbora došao do sekretara za međunarodne odnose Unije studenata i to zbog svoje bliske veze sa partijom, tako obnavljač prve godine na Ekonomskom fakultetu, po važećim propisima ove godine tamo ne bi mogao da se kandiduje ni za Studentski parlament ni za Naučno-nastavno vijeće, ali za sve to će moći na Pravnom fakultetu.

Do kad će SNSD i MSD od svih ostalih studenata Banjalučkog Univerziteta praviti budale i igrati se sa njihovom izbornom voljom ostaje da se vidi.

Restart Srpska

Facebook Comments

Close