Sumrak

Sumrak

Sumrak

Vlada Republike Srpske, odnosno skupštinska većina u NS RS, namjerava da u  predstojećem periodu usvoji zakon kojim bi se kažnjavalo "neovlašteno snimanje i fotografisanje državnih službenika" i to sa 60 dana zatvora! U obrazloženju Vlade RS ne navodi se razlog za usvajanje novog člana Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnom redu i miru, nego se uopšteno kaže da će se novim zakonom u praksi poboljšati sprovođenje zakona.

Međutim, šta će ovo zaista značiti u praksi?

Uzmimo za primjer policijske službenike koji dosljedno u praksi sprovode zakone i u skladu sa tim zakonima primjenjuju monopol prinude. Da li činjenica da ih neko snima tokom njihovog čestitog, i u skladu sa zakonom urađenog posla, može da ih omete? Logično da ne može, jer im to jedino doprinosi kredibilitetu i/ili napredovanju u poslu. Stoga, policijski službenik koji primjenjuje svoja ovlašćenja u skladu sa zakonom, može jedino da bude srećan što se njegova akcija dokumentuje.

Dakle, jasno je da u tom grmu NE leži zec. A gdje onda leži?

Leži, naravno, u činjenici da nastaje problem ako se dokumentuju (snimaju) stvari koje se čine, a koje nisu u opisu ovlašćenja policijskih službenika. Dakle, ako individualci iz MUP-a krše zakon, a takve nezakonite radnje se dokumentuju, dolazi do nanošenja štete pojedincima zaposlenim u MUP-u koji potencijalno mogu završiti i u zatvoru, ako se snimci ili fotografije objave! Ovo je i svojevrstan apsurd, jer ako biste željeli da dokažete kriminalno ponašanje pojedinaca iz MUP-a, prvo biste vi morali da završite u zatvoru 60 dana (i to po hitnom postupku), jer novim zakonom neće biti dozvoljeno snimanje i fotografisanje državnih službenika.

Interesantno je da prilikom RTRS-ovog  nezakonito objavljenog spiska sa ličnim podacima učesnika skupa Pravda za Davida u julu prošle godine, kada je ovaj medij spisak sa ličnim podacima dobio iz MUP-a (jer je MUP jedini imao pristup ovim podacima), tužbeni proces koji je podnio potpisnik ovih redova nije otpočeo ni nakon skoro godinu dana. Poruka koja se šalje građanima je sljedeća: ako vas MUP  nezakonito maltretira, niko neće odgovarati, ali ako vi kojim slučajem fotografišete to maltretiranje, završićete u zatvoru!

Ipak, treba istaći da se zakon koji treba da se usvoji ne odnosi isključivo na policiju, nego na sve državne službenike. Tako kada biste npr. došli na šalter u Vladu ili neku drugu državnu instituciju i imali priliku da snimite npr. primanje mita odnosno neku drugu korupcionu aktivnost, to nećete smjeti da uradite jer rizikujete da završite u zatvoru! 

Sve nam ovo govori da je sumrak u našu zemlju odavno došao, a da niti domaći političari, a dobrim dijelom ni međunarodna zajednica, nisu zainteresovani da taj sumrak ograniče ili otklone. Dok nas uvlače u autokratiju, mi ćutimo i gledamo. Oni koji shvataju šta se dešava, ubrzano odlaze. Neka im je sretan put!

 

Stefan Blagić

Facebook Comments

Close