PRONATALITETNA POLITIKA SRPSKE

PRONATALITETNA POLITIKA SRPSKE

PRONATALITETNA POLITIKA SRPSKE

Najveći problem Republike Srpske je taj što iz dana u dan gubimo biološku i ekonomsku snagu. Na području Republike Srpske dnevno se rodi 25 beba, a umre 40 ljudi, a dodatni problem je i u tome što jedan broj mladih i sposobnih ljudi odlazi. I ne samo mladih i sposobnih. Danas odlaze bukvalno svi. Ovo znači da mi svakog dana, sve brži i brže gubimo stanovništvo.

Primjera radi, 2015. godine, prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, rođeno je samo 9357 beba. 2000. godine taj broj je iznosio 14 191! Rekordna stopa negativnog prirodnog priraštaja zabilježena je 2013. i iznosila je minus tri promila!

Restart Srpska želi da stvori sistem u kojem se više ljudi rađa nego što umire. Pronatalitetna politika treba da bude prioritetna politika Republike Srpske. Pronatalitetna politika treba da bude finansirana novcem poreskih obveznika i treba da bude u okviru Ministarstva porodice omladine i sporta. Mladi u RS se ne odlučuju za osnivanje porodice zbog nezaposlenosti i zbog neriješenog stambenog pitanja. Zalagaćemo se ne samo za veće dječije dodatke, materinske dodatke i jednokratne pomoći već i za stambenu i kreditnu politiku za mlade ljude sa djecom, fleksibilno radno vrijeme za ljude sa djecom do određene dobi i ekonomsku sigurnost. Potrebno je da se dostigne stopa ukupnog fertiliteta od 2,1 djeteta po majci, što bi omogućilo bar prostu reprodukciju.

Za vrijeme korišćenja porodiljskog odsustva majka će dobijati 100 % od plate koju je ostvarivala prije odlaska na porodiljsko odsustvo u trajanju od 12 mjeseci. Pravo na materinski dodatak ostvaruje svaka majka, osim majke koja ima pravo na naknadu plate za vrijeme porodiljskog odsustva. Ova naknada će iznositi 500 KM i trajaće od  12 mjeseci.

Prema zvaničnim podacima Republičkog zavoda za statistiku RS, nezaposlenost žena iznosi oko 25 odsto. Takođe, prema zvaničnim podacima RZS RS, u posljednjih nekoliko godina godišnje se rodi manje od deset hiljada beba, stoga bi iznos ovakvih naknada bio oko 15 miliona maraka godišnje. Primjera radi, poklon (subvencija) koji Vlada RS odobrava Željeznicama RS iznosi 25 miliona maraka godišnje. Dakle, novca ima, pitanje je volje gdje se treba utrošiti.

Pomoć za opremu za novorođenče za svaku porodilju će iznositi 500 KM, a jednokratna pomoć za treće i svako naredno dijete će iznositi 750 KM.  Zalagaćemo se za trajne naknade za majke koje rode četvoro i više djece. Ponavljamo, subvencija koju Vlada RS odobrava Željeznicama RS iznosi 25 miliona maraka godišnje!

Država će finansirati iz budžeta 3 pokušaja vantjelesne oplodnje.

U 17 od 62 opštine nema nikakvog oblika predškolskog vaspitanja i obrazovanja. Ovo mora  da se promijeni. Država će obezbijediti subvencije za cijenu grijanja, komunalija, vode, električne energije. Predškolska ustanova može biti osnovana kao javna ili privatna ustanova.  Insistiraćemo na što boljim uslovima za svoje najmlađe.

Stambena i kreditna politika se odnosi na mlade ljude sa djecom pri kupovini ili izgradnji prve nekretnine. Potrebno je da postoje snižena i fiksne kamatne stope za ove ljude. Atmosfera među mladima po pitanju stambenog osamostaljivanja je veoma loša zbog nezaposlenosti i nedovoljnih finansijskih sredstava. Država će iz budžeta finansirati 15 % troškova kredita za mlade ljude(do 30 godina) sa djecom. Pri tome, stan koji se kupuje neće smjeti da bude veći od 50 kvadrata, čime želimo da izbjegnemo moguće malverzacije.

Nećemo stati dok našim ljudima ovo ne obezbijedimo.

Ne možemo sebi priuštiti luksuz odumiranja, a za sada smo na na tom putu. Autoputu bolje rečeno.

Ivana Perišić i Stefan Blagić

Facebook Comments

Related Articles

Close