Približimo kulturu mladima

Približimo kulturu mladima

Približimo kulturu mladima

Problemi mladih u Republici Srpskoj su mnogobrojni. Velika stopa nezaposlenosti, veliki broj mladih koji napuštaju državu u potrazi za boljim životom, u velikom broju slučajeva izostanak šanse za napredovanjem, osamostavljivanjem i uspjehom itd. Takođe, kada govorimo o mladima, mnogi nastoje da mlade predstave u mnogo gorem svjetlu nego što oni zaista jesu, te im daju kvalifikacije da su nezainteresovani, lijeni, te da sve svoje vrijeme provode u kafićima ispijajući kafe.

Međutim, ako se zapitate šta je ovaj sistem omogućio mlađim osobama, vidjećete da nije mnogo toga. Upravo zbog toga ćemo u narednom periodu pokrenuti akciju približavanja mladih kulturnim događajima.

Naime, radi se o jednoj vrlo jednostavnoj stvari koju bi Ministarstvo prosvjete i kulture trebalo da omogući. Čitav projekat je zamišljen tako da svaka osoba koja napuni 18 godina sa prebivalištem u Republici Srpskoj i državljanstvom RS/BiH , ima pravo da podnese zahtjev za dobijanje kartice koja će mu omogućiti da do 19. godine može da posjećuje pozorišta, muzeje, galerije, biblioteke i itd. širom Republike Srpske potpuno besplatno. Zahtjev za dobijanje personalizivane kartice bi se popunjavao preko interneta na stranici Ministarstva prosvjete i kulture, te bi se kartice slale na kućne adrese podnosioca. Na taj način bi troškovi po budžet bili minimalni odnosno beznačajni. Na svakoj kulturnoj ustanovi bi bilo naznačeno da li navedena kartica može da se iskoristi, te bi korisnici kartica vrlo lako mogli da se snađu i da što bolje iskoriste ovakvu pogodnost.

Drugi način za ostvarivanje ovakvog projekta bi bilo pravljenje aplikacije na kojoj bi svaka osoba sa napunjenih 18 godina mogla da otvori nalog i da dobije na tom nalogu 100 KM (ili više) koje bi se iskljkučivo mogle iskoristiti u gore pomenute svrhe. Međutim, ovakav oblik zahtijeva više vremena za realizaciju i mnogo više novca, ali i umrežen sistem sa svim kulturnim ustanovama, gdje bi kulturne ustanova morale da imaju skenere koji bi očitavali stanje na računu na aplikaciji, i skidali određenu sumu u zavisnosti koliko koja kulturna ustanova naplaćuje ulaz.

Dobre strane ovakvog projekta su mnogobrojne. Na ovaj način bismo omogućili mladima da potpuno besplatno posjećuju kulturne ustanove, razvili bismo kod njih naviku da odlaze u kulturne ustanove, zainteresovali bismo ih dalje za kulturu i kulturni razvoj.

Slična praksa već postoji u Italiji gdje svi 18-ogodišnjaci dobijaju vaučere u iznosu od 500 evra i mogu da ih iskoriste na sličan način kako je navedeno i u ovom tekstu. Ovakav projekat je doživio pozitivne reakcije u Italiji i mladi su vaučere iskoristili na odličan način. Takođe, to je olakšalo i mnogim roditeljima jer su mladi manje novca tražili od svojih roditelja kada su izlazili sa svojim vršnjacima, upravo zbog toga što nisu išli u kafiće, već su sa svojim prijateljima odlazili na pozorišne predstave, koncerte i slično, a pritom im je to bilo potpuno besplatno.

Ova akcija treba da se realizuje u saradnji Ministarstvom prosvjete i kulture Republike Srpske, ali i kulturno-umjetničkim radnicima naše zemlje, kako bi se odredilo najpraktičnije projektno rješenje i spriječile eventualne zloupotrebe.

P.S. Postoji i potpuno besplatna opcija za koju je potrebna samo odluka Vlade Republike Srpske kojom bi se propisalo da je dovoljno da 18-ogodišnjaci na ulazu u kulturne ustanove pokažu lične karte, i samim tim bi im ulaz bio besplatan.

Restart Srpska

Facebook Comments

Close