OKRUŽNI SUD U BANJALUCI DONIO PRESUDU PROTIV MINISTRA MALEŠEVIĆA

OKRUŽNI SUD U BANJALUCI DONIO PRESUDU PROTIV MINISTRA MALEŠEVIĆA

OKRUŽNI SUD U BANJALUCI DONIO PRESUDU PROTIV MINISTRA MALEŠEVIĆA

Okružni sud u Banjaluci je u upravnom sporu po tužbi Aleksandra Stojanovića iz Nevesinja (člana Restarta kojeg su nedavno režimski mediji na čelu sa RTRS-om "greškom" prozvali teroristom) protiv Ministarstva prosvjete i kulture RS, donio presudu kojom poništava nezakonit akt ministarstva i obavezuje ministra Maleševića da postupi u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama i dostavi tužiocu dokumentaciju u vezi imenovanja, po svemu sudeći, nelegalnog školskog odbora u Muzičkoj školi Nevesinje.

Zbog osnovane sumnje da je ministar sa umišljajem prekoračio svoja ovlašćenja i prekršio Zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju, član 125. stav 2. na način da je imenovao školski odbor mimo propisane zakonske procedure, Aleksandar Stojanović je na osnovu Zakona o slobodi pristupa informacijama tražio objavu dokumentacije vezane za način izbora članova za školski odbor (zapisnike sa sednica Savjeta roditelja i Zbora radnika), kao i Rješenje ministra o imenovanju školskog odbora.

 

Ništa novo - ministar kršio zakon

Ministar je više od godinu dana, kršeći Zakon o slobodnom pristupu informacijama, ignorisao zahtjeve bivšeg direktora Muzičke škole Nevesinje A. Stojanovića da dostavi traženu dokumentaciju. Postupci ministra Maleševića su samo potvrdili sumnju da je imenovao nelegalni školski odbor sa ciljem razrešenja dužnosti bivšeg direktora Stojanovića i postavljanja na dužnost režimskog v.d. direktora Miljana Miladinovića. Ministar Malešević je i prethodnim Rešenjem o imenovanju svog favorita na funkciju v.d.direktora škole Miladinovića prekršio Zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju, član 127. (g) jer njegov kandidat nije ispunio propisane uslove konkursa za direktora, u skladu sa zaključkom tadašnjeg školskog odbora. Ovaj školski odbor je ministar neposredno nakon toga raspustio.

Institucija ombudsmena za ljudska prava u BiH je više od godinu dana sprovodila istražni postupak protiv ministra prosvjete i kulture RS Dane Maleševića - zbog kršenja građanskih prava i Zakona o slobodi pristupa informacijama, te je u više navrata pismenim obraćanjem upoznala ministra sa činjenicom da krši odredbe zakona. Ombudsmen je zahtjevao od ministra da poštujući zakon učini dostupnim relevantne informacije shodno zahtjevima gosp. Aleksandra Stojanovića za pristup informacijama u posjedu Ministarstva prosvjete i kulture RS.

Ministar prosvjete i kulture g. Dane Malešević je uporno odbijao da na upućene zahtjeve g. Aleksandra Stojanovića i insistiranje Institucije ombudsmena objavi informacije na koji način, i da li je u zakonskoj proceduri imenovao školski odbor u Muzičkoj školi Nevesinje. Ministar je bio dužan učiniti dostup informacijama u zakonskom roku od 15 dana na osnovu člana 4. Zakona o slobodi pristupa informacijama koji propisuje da „svako fizičko i pravno lice ima pravo pristupa informacijama koje su pod kontrolom javnog organa, a svaki javni organ ima obavezu da objavi takve informacije“.

Nakon konstantnog ignorisanja zakona i Institucije ombudsmena, predmet je završio presudom Okružnog suda kojom se poništava nezakonit akt ministarstva, a ministar Malešević se obavezuje da postupi po zakonu.

Ministar Dane Malešević koji je stalno u žiži interesovanja prosvjetnih radnika i javnosti zbog kršenja zakona se plaši objave ove, za njega škakljive dokumentacije, na osnovu koje se u novom upravnom sporu koji slijedi može dokazati još jedna u nizu njegovih nezakonitih radnji, korupcija i partokratija u ministarstvu prosvjete. Odbijanje ministra Maleševića da objavi traženu dokumentaciju samo potkrepljuje tvrdnje podnosioca tužbe da je ministar prekršio zakone i formirao nelegalni školski odbor u cilju nezakonitog postavljanja njegovih favorita, podobnih partijskih poslušnika na rukovodeće pozicije u školama.

Zbog očiglednog kršenja navedenih zakona, ministar Dane Malešević po ko zna koji put, u za njega već svojstvenom i prepoznatljivom stilu, degradira funkciju ministra i ministarstvo prosvjete i kulture. U uređenom demokratskom društvu, ovakve anomalije od strane visoko postavljenih činovnika bi bile sankcionisane ne samo ostavkom ili opozivom sa funkcije, već i krivičnim gonjenjem. Ne želimo da vjerujemo da je u našem društvu ovakav  ministar postao obrazac i etalon ponašanja jednog funkcionera.

Nakon nezakonitog postavljanja na dužnost direktora muzičke škole, svog režimskog favorita Miladinovića, 6 od 9 nastavnika sa stalnim radnim odnosom su ostala bez posla u ovoj školi, a zaposleni su aktivisti SNSD i bliski članovi porodice režimskog direktora. Time je politika osakatila školovanje učenika ove nekada prosperitetne škole, na način da više nemaju nastavu kod renomiranih profesora koji su svoje muzičko obrazovanje stekli na akademijama u Moskvi, Beogradu, Zagrebu i I.Sarajevu.

Nastava u školi se sada organizuje po „vikend sistemu“ - direktor „radi“ a nastavnici „drže nastavu“ jedan do dva dana u sedmici pošto na posao u Nevesinje putuju sa udaljenosti od 500 kilometara, jer većina istovremeno radi i živi u Srbiji, ili i studira i radi. Sve ovo nije u skladu sa pedagoškim standardima i Zakonom o radu.

U školi se sada u stilu režimske propagande lažira broj učenika u cilju stvaranja lažne slike da škola nije degradirala.

Aleksandar Stojanović, Restart Srpska

Facebook Comments

Close