Kako siješ, gradonačelniče Banjaluke, tako ćeš i požnjeti

Kako siješ, gradonačelniče Banjaluke, tako ćeš i požnjeti

Kako siješ, gradonačelniče Banjaluke, tako ćeš i požnjeti

Gradonačelnik Banjaluke, Igor Radojičić, je izgubio prvu pravnu rundu u borbi sa „Pravdom za Davida“. Iako je do sada više puta izgubio bitke sa ovom grupom na moralnom planu, ovog puta je izgubljena bitka i u pravnom kontekstu.  Okružni sud u Banjaluci donio je presudu u kojoj se uvažava tužba Ozrena Perduva iz „Pravde za Davida“, a protiv rješenja komunalnog policajca koji je uklonio dvije posađene dunje i cvijeće u srcu na mjestu na kome je pronađeno tijelo ubijenog Davida Dragičevića. Gradonačelniku je naloženo da nadoknadi 950,00 KM sudskih troškova.

U presudi Okružnog suda stoji da je grad Banjaluka i gradonačelnik Igor Radojičić u potpunosti izgubio ovu pravnu bitku. Naime, u presudi ovog suda stoji da je obrazloženje koje je Gradonačelnik Banjaluke dao prilikom uklanjanja „srca“ i dunja „nepravilno i nezakonito“. Dalje stoji da je pravna služba grada Banjaluka potpuno omanula jer je rješenje koje je donijela „konfuzno i kontradiktorno“, da je postupanje komunalnog policajca „potpuno neutemeljeno“ uz „potpuno ignorisanje opšte poznatih činjenica“, da se „ne može prihvatiti postupanje komunalnog policajca“, da je to postupanje „potpuno proizvoljno“. Sve sami šamari gradonačelniku i njegovoj pravnoj službi. Ovakva presuda Okružnog suda u Banjaluci nam jasno poručuje da u gradskoj upravi ne postoje stručni pravnici koji bi mogli da izdaju jasno i na zakonu zasnovano pravno rješenje. Izgleda da je stiglo na naplatu stranačko i nestručno zapošljavanje i u ovoj instituciji. Kada vidimo ko izdaje pravna rješenja u ime grada, potpuno je jasno kako je grad Banjaluka izgubio i vrijedno građevinsko zemljište.

Posebno značajan dio u presudi, a možemo slobodno reći i sama suštine ove presude, se nalazi na samom kraju u obrazloženju u kojem stoji: „postavlja se pitanje na koji način je formiranje kamena u obliku srca te sadnja dvije mladice dunje na javnoj površini, dovelo u neposrednu opasnost život i zdravlje ljudi i iziskivalo hitnu i drastičnu reakciju komunalnog policajca pa je stoga bilo nužno, pored mnogobrojnih propusta u postupanju i formulisanju, radnji komunalnog policajca, a kasnije i tuženog koji je odlučivao o pravilnosti i zakonitosti navedenog akta, jasno definisati neposrednu opasnost po život i zdravlje ljudi, a iz samo jednog razloga od mnogobrojnih drugih jer je sadnjom dvije dunje i formiranjem kamenja u obliku srca, komunalni policajac otklonio opasnost po život i zdravlje građana Grada Banja Luke u čiju je odbranu, po službenoj dužnosti, stao i Gradonačelnik.“ Dakle, u potpunosti je jasno da je Gradonačelnik izmislio da je sadnja dvije dunje i postavljanje kamenja u obliku srca ugrozilo život i zdravlje građana Banjaluke. Sadnja dvije dunje i formiranje kamenja u obliku srca može ugroziti zdravlje samo onih koji su učestvovali u ubistvu Davida Dragičevića jer ih može podsjećati na ono što su uradili, dok to nikako ne može da se odnosi na ostale građane Banjaluke.

Iz svega je jasno da zakon sile i izvršne vlasti nije najjači ni na ovome svijetu, a da prava naplata dolazi na onome svijetu. Poznato je, takođe, da se gradonačelnik Igor Radojičić nikada nije interesovao za okupljanja građana u centru Banjaluke i traženje odgovora na pitanje ko je ubio Davida? Ti građani, očigledno, za Igora Radojičića nisu predstavljali građane Banjaluke. Uklanjanjem dvije dunje i kamenja u obliku srca, Igor Radojičić se otvoreno neprijateljski postavio prema ovom dijelu građana Banjaluke i prema njihovim naporima da obilježe mjesto stradanja nesrećnog mladića. U formi sile i zakona jačeg slao je komunalce da više puta uklanjaju ono što su iz grupe Pravda za Davida postavljali na ovo mjesto. Ovom presudom je utvrđeno da je ponašanje gradonačelnika Igora Radojičića bilo nezakonito. Kao što smo već naveli, pored poraza na moralnom planu ovoga puta gradonačelnik je pretrpio poraz i u pravnoj bici.

Na samom kraju ostaje politički nivo i moguće implikacije ovakve presude i na ovu oblast. Jasno je da moćnici iz SNSD-a već odavno ne mare za moral i prave vrijednosti, pa ih porazi na ovome planu i ne dotiču. Takođe, jasno je da nisu ni ljubitelji prava i pravne države pa ih porazi ni na ovom planu neće mnogo nasikirati. Jedina oblast do koje je njima stalo je sfera politike za koju će se grčevito boriti i čiji bi gubitak doživili kao svoj jedini pravi poraz. Rezultati sa prošlih opštih izbora u Banjaluci im nikako ne daju mira, dok ovakve stvari sasvim sigurno unose dodatni nemir u redove vladajućih. Jer, ma koliko se služili ucjenama, potkupljivanjima, dezinformisanjem i svim drugim nedozvoljenim sredstvima u političkoj borbi, ovakve stvari sasvim sigurno dolaze do velikog broja građana Banjaluke koji ne pristaju ni na ucjene, ni na potkupljivanje, ni na dezinformisanje, a ovakve presude ih samo utvrđuju u uvjerenju da je ova vlast bahata i da kao takva ne zaslužuje njihovo povjerenje.

Tim Restarta

 

 

 

 

 

 

Facebook Comments

Related Articles

Close