Godinu dana ReStarta

Godinu dana ReStarta

Godinu dana ReStarta

Iako smo registrovani mjesec dana ranije, kao zvaničan početak rada „Restarta“ možemo uzeti 9. mart 2017. godine, kada je sa radom krenuo naš zvanični sajt. Objavljivanje tekstova na sajtu i društvenim mrežama je bio osnovni i jedini način delovanja i širenja ideja koje su nas i pokrenule da se udružimo. Taj način rada je ostao i do danas jedan od osnovnih u našim aktivnostima.

Odmah na početku su postignuta dva dogovora. Prvi je bio taj da niko ko želi da bude član „Restarta“ ne može da bude član niti jedne političke partije. Time smo želeli da se izdignemo i ogradimo od bilo kakvog povezivanja i svrstavanja uz bilo koju političku opciju. Drugi dogovor je bio da svi tekstovi koje objavljujemo i koji u sebi nose određenu kritiku nekog problema, moraju da nude i određena rešenja ili barem da daju naznake u kom smeru treba raditi da bi se uočeni problem rešio. Svima je jasno da mnoge stvari u društvu nisu postavljene na pravi način i da mnoge stvari ne štimaju, ali sama kritika bez nuđenja i odgovarajućih rešenja datog problema nas nikako ne bi izdvojila i skrenula pažnju na ono što želimo.

Osnovni problem u društvu je uočen u partokratiji. Političke partije su se umešale u sve pore društva. One ne samo da kontrolišu javni sektor, već se njihov uticaj itekako oseća i u privatnom sektoru. Posao na konkursima dobijaju politički podobni, a ne sposobni kadrovi. To rađa jak osećaj frustracije kod mladih ljudi i oni ne vide perspektivu u ovom društvu. Taj sistem dodele posla po kriterijumu da li imate crvenu, zelenu, plavu ili neku drugu partijsku knjižicu, a ne odgovarajuću diplomu i kvalifikacije, pod hitno mora da se promeni, jer on iznutra nagriza i razara društvo.

Često smo slušali prigovore zašto smo „Restart Srpska“ a ne „Restart BiH“? Ovi prigovori su dolazili sa dve pozicije. Sa jedne, od strane onih koji su nam prigovarali da ideje koje imamo treba da sprovodimo na celoj teritoriji BiH. Sa druge strane da previše kritikujemo stanje u Republici Srpskoj kada isti ti problemi postoje i u Federaciji BiH. Odgovor i jednima i drugima je bio otprilike sledeći: Mi živimo u Republici Srpskoj i mišljenja smo da bi svi trebali prvo da srede stvari u svom dvorištu, pa tek onda da gledaju u tuđe. Da li će da se pojavi neki novi „Restart“ u Federaciji BiH za nas u ovom trenutku nije važno pitanje. Važno je da zažive ideje za koje se zalažemo u Republici Srpskoj i da pokažemo da u njoj može mnogo, mnogo bolje od trenutnog stanja.

Dva najznačajnija politička principa za koja se zalažemo su odgovornost i transparentnost. Sa uvođenjem i poštovanjem ova dva principa u Republici Srpskoj mnoge stvari bi same po sebi došle na svoje mesto i otvorio bi se prostor za prosperitet u društvu. Međutim, u ovom trenutku smo svedoci da se ne poštuju ni jedan ni drugi princip. Svakodnevno smo svedoci da se na najgrublji način sprovode određene delatnosti koje su štetne za društvo, ali da one ostaju nekažnjene i nesankcionisane. Ovih primera ima na svakom koraku i u svim oblastima u društvu. Čak se dešava da mnogi koji naprave određeni problem budu i nagrađeni dobijanjem mnogo bolje pozicije i radnog mesta u odnosu na ono mesto na kome su napravili problem. Ali, oni su naravno poslušni članovi partije i za njih ne važi princip odgovornosti. Sa druge strane, nepoštovanjem principa transparentnosti, pred očima svih nas se odigrava kriminal i korupcija koje su takođe nagrizle sve pore društva. Sa uvođenjem potpune transparentnosti u sve sektore korucija bi se u značajnoj meri smanjila, a vremenom i svela na jako nizak nivo. Međutim, to stanje očigledno ne odgovara onima koji u ovom trenutku rukovode zemljom, jer u dobroj meri iz ovih aktivnosti crpe sredstva za izdržavanje svog partokratskog sistema.

Što se tiče konkretnih akcija, najveću pažnju javnosti i svojevrsni izlazak na javnu scenu smo imali sa protestima zbog kupovine audija ministra obrazovanja. Nastavak te akcije je bilo organizovanje peticije i sakupljanje potpisa da se ograniči kupovina automobila u javnom sektoru na 50.000 KM. Ovu peticiju je Vlada RS potpuno ignorisala, nije uopšte na nju odgovorila i samim tim lupila šamar oko 6.500 ljudi koji su se potpisali. Ipak, rezultat je itekako postojao jer je u NS RS usvojen zakon kojim je određeno da se 5 odsto novca od svakog kupljenog automobila uplaćuje u Fond solidarnosti. Ovde moramo da kažemo da samu peticiju nismo organizovali samostalno, već da smo imali podršku nekoliko udruženja i odbornika u gradskoj skupštini Banjaluka.

Organizovanje akcije „Zida plača“ je pored velikog odjeka u RS postala i regionalna, ali i svetska vest. Akcije koje u poslednje vreme sprovodimo odnose se na ukazivanje problema odlaska stanovništva sa ovih prostora za koji smatramo da je najveći problem u ovom trenutku. Uputili smo i zahtev u Narodnu skupštinu RS da se organizuje Posebna sednica NSRS posvećena ovom problemu, a kako smo vidjeli iz medija, i poslanici vlasti i opozicije gledali su blagonaklono na ovu inicijativu.

Ovaj dosadašnji put nije bio nimalo lak, jer partokratski sismem ne miruje i oseća se ugroženim sa kritikama koje smo mu uputili. Iz tog razloga je u više navrata naše Udruženje bilo napadano raznoraznim izmišljenim optužbama, ali smo posle svake optužbe i odgovora koji smo uputili, izlazili samo još jači i sa više pristalica. Posebno nas raduje činjenica da smo sve ovo postigli sa nula maraka podrške od bilo koga, osim samih članova „Restarta“, mada smo imali raznorazna prozivanja i sa te strane. Ovo je potpuno jasno, jer su ljudi koji nas optužuju navikli da uvek rade za nekog i za pare. Oni ne poznaju rad bez mentora i bez para. Zbog toga smo im i ostali velika enigma i zagonetka. I zbog toga im je jedino ostalo da izmišljaju i da se služe najgrubljim lažima i podmetanjima.

Na samom kraju moramo da kažemo da smo itekako zadovoljni sa svim onim što smo do sada uradili. Jedan od indikatora da radimo dobro jeste i podatak da nam je stranicu na fejsbuku lajkovalo preko 7.100 ljudi, što je za nijansu iznad naših očekivanja iz marta prošle godine. Takođe, svakodnevno nam se javljaju i šalju poruke podrške ljudi iz raznih krajeva Srpske što nas posebno raduje i daje energiju da nastavimo i dalje u ovom smeru. Obećavamo im da ćemo i dalje nastaviti i da ih nećemo izneveriti.

 

Restartovci

Facebook Comments

Close