Budžet

Budžet

Budžet

Budžet, budžet, budžet ta famozna riječ kojom se političari uvijek gađaju. Kažu: "Budžet nam je veći za oko 200 miliona nego prošle godine." Da pomisliš: "U, j**ote al’ nam ide dobro!" Jer, ako je njima budžet toliko veći, sigurno su imali odakle da ga formiraju, znači, bio je mnogo veći BDP pa se zaradilo od poreza!

Moramo prvo znati osnovne stvari o budžetu. Budžet je zakonski akt koji se uglavnom donosi za period od jedne godine. Odluku o usvajanju određenog budžeta predloženog od strane vlade, donosi skupština. Budžet je osnovno sredstvo preraspodjele budućih primitaka jedne države (u našem slučaju entiteta). U ovom dokumentu moraju biti prikazani svi planirani prihodi i rashodi za narednu godinu (zbog dobrog planiranja kod nas uvijek bude samo jedan, eventualno dva rebalansa).

Prvo, bilo bi dobro osvrnuti se na strukturu dijela budžeta odvojenog za Don Korleonea. Budžet kabineta predsjednika Republike Srpske za 2017. iznosi  10.208.600,00 KM. Kabinet predsednika realizuje dva projekta, Za pomoć humanitarnim i radnim akcijama te Za izgradnju objekata za djecu i omladinu (ukupno na oba projekta 4.926.000,00). Postavlja se pitanje zašto se kabinet predsednika bavi stvarima kojima bi trebalo da se bave nadležne institucije? Odgovor je: zato što nijedna jedina institucija ne funkcioniše pa tako umjesto da Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite i Ministarstvo porodice omladine i sporta rade svoj posao putem svojih instrumenata djelovanja, taj posao preuzima pomenuti Kabinet (pretpostavimo da novac stvarno ide na ta dva projekta, pa je onda jedini problem što je to uključeno u nadležnost predsjednika). Međutim, ova stvar nije najfascinantnija u tome svemu. Najfascinantnije je, ili koliko ljudi u tom kabinetu radi, ili kolike plate imaju, ako ih nema mnogo: RASHODI PO OSNOVU BRUTO PLATA = 2.570.000,00, a na to bismo slobodno mogli dodati Rashode za bruto naknade za rad van radnog odnosa = 470.000,00 pa je ukupni rashod za plate i naknade više od 3 MILIONA!

Samo na osnovu ovog primjera slobodno možemo zaključiti da se budžet donosi „kabadahijski“. Kabinetu je takođe odvojeno 350.000,00 KM za nabavku postrojenja i opreme (čitaj: novi brm brm sa rotacijom).

Sledeća zanimljiva stvar jesu subvencije. Proračunu i planu subvencija se posvećuje posebna pažnja, jer činjenica je da je to jedina razvojna stavka u budžetu, jedina stavka koja je odvojena za rast privrede! Doduše, tako bi bar trebalo. Subvencije za poljoprivredu su najinteresantnije, pored opštepoznate subvencije željeznicama od 25 miliona KM godišnje iz godine u godinu. Što se tiče poljoprivrede, samo se iz ovoga može zaključiti koliko Vlada RS pažnje posvećuje ovom najbitnijem segmentu naše ekonomije. Od 2007. pa do danas u svim budžetima je paušalno određeno 60 miliona KM za subvencije poljoprivredi. Nećemo uopšte pričati o tome da i to malo subvencija što na kraju stvarno dođe do poljoprivrednika, dođe uz godinu dana zakašnjenja. Pritom, politika tih subvencija poljoprivredi recimo da i ne postoji. U vremenu „buma“ organske proizvodnje i našoj razvojnoj šansi, oni koji o tome odlučuju su jako mlitavi u otpočinjanju usmjeravanja subvencija za organsku proizvodnju, ustvari u usmjeravanju subvencija i bavljenju subvencijama za poljoprivrednike uopšte. Podsjetićemo samo da se od ukupnog budžeta EU na godišnjem nivou izdvaja više od 50% za „Zajedničku poljoprivrednu politiku“. Ostavljamo vam da sami zaključite koliko smo na tom polju potučeni.

I za kraj, dolazi ono ubjedljivo najzanimljivije - DUG. Ove godine na naplatu dolaze neki krediti koji su uzeti nekada ranije, s obzirom na to da je ista vlast posljednjih 12 godina, onda su isti ovi odgovorni i za to. Stavka u budžetu Izdaci za otplatu dugova ove godine je dosegla 650.000.000,00 KM. Da napomenemo, 2007. godine ista stavka iznosila je 164.500.000,00. Dakle, za deset godina uspješnog, domaćinskog vođenja države otplata duga je povećana za "samo" 400%. Ovim bismo završili sve značajno, a uz to, planirana su i nova zaduženja u iznosu od oko 512.000.000,00 KM, al` to je sitnica.

Ovakav Budžet nije problem, on je samo posljedica dugogodišnje partijanerske politike. Samim tim, rješenje ne možemo pronaći u tome kako bismo ga mi formirali. Efikasno i efektivno upravljanje državnim finansijama i detaljno i mudro planirana ekonomska politika bazirana na dugoročnim ciljevima dolazi, ne kao rješenje, no kao posljedica cjelokupnog državnog uređenja ozdravljenog (restartovanog) i promijenjenog iz korijena! Bojazan je najveća u tome što kad dođe do balčaka i kada je kasa potpuno prazna i „pipa“ zatvorena onda često dođe i do sukoba, raznih vrsta...

(Ne vrijedi uvesti mjeru podsticaja npr. za izvoz ukoliko su svi izvoznici nečiji kumovi i niko pod milim bogom ne plaća porez - to je onda prelijevanje iz šupljeg u prazno...)

Dakle ono za šta se Restart zalaže i za šta će se uvijek zalagati jeste ZAUSTAVLJANJE PARTOKRATIJE, jer će nakon toga sve krenuti nabolje,  jer će tada raditi kompetentni, a ne kumovi.

Autor: F.R.

Facebook Comments

Close