Deklaracija o poštovanju Dejtonskog sporazuma

Deklaracija o poštovanju Dejtonskog sporazuma

Deklaracija o poštovanju Dejtonskog sporazuma

Možemo slobodno da kažemo da je prethodnu nedelju u RS obeležila inicijativa Vukote Govedarice za usvajanje „Deklaracije o zaštiti Opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH (Dejtonski mirovni sporazum) i ubrzanog puta ka EU, kao strateškim ciljevima Republike Srpske“. Govedarica je u obrazloženju navodio da je pravi trenutak da se razgovara o zaštiti Dejtonskog mirovnog sporazuma i evropskoj budućnosti, kao značajnim interesima Republike Srpske. Takođe, kao ključni razlog zašto je ova deklaracija potrebna baš u ovom trenutku navodio je rezoluciju usvojenu u Evropskom parlamentu kojom se definišu dodatna federalizacija BiH, što za Srpsku ne bi bilo prihvatljivo. Sa druge strane predstavnici vlasti u RS su odmah naveli da neće podržati predloženu deklaraciju (SNSD i DNS) i navodili su suštinske manjkavosti u istoj.

Prema mom mišljenju, i vlast i opozicija su nas sve zajedno zamajavali cele nedelje, a ništa pametno i korisno nismo čuli. I jedna i druga strana su napravile nekoliko fundamentalnih grešaka. U ovom kratkom tekstu izdvojili bi tri osnovne greške opozicije i dve osnovne greške vlasti u RS.

Greške koje je napravila opozicija, a pre svega Vukota Govedarica i SDS koji su bili i predlagači rezolucije su:

  1. Na nivou principa – traži se zaštita Dejtonskog sporazuma a samim tim i najvišeg zakonodavnog akta zemlje – Ustava BiH – što je samo po sebi kontradiktorno. Naime, samim tim što taj Ustav postoji i što je trenutno važeći, obavezuje apsolutno sve (od građana do političara i institucija) da ga moraju poštovati i da se moraju ponašati u skladu sa njim. Svako kršenje Ustava je povreda najvišeg zakonodavnog akta u zemlji i zbog toga se ide u zatvor. Bez obzira da li vi doneli ili ne ovakvu ili bilo kakvu drugu deklaraciju, Ustav svake zemlje mora da se poštuje. Barem do onog trenutka dok je on važeći. Ukoliko iz ove perspektive posmatramo deklaraciju vidimo da je njena sama suština upitna i diskutabilna, jer cela stvar izgleda upravo ovako: Donosi se neki podzakonski akt (deklaracija u ovom slučaju) u NS RS koji se odnosi na zaštitu najvišeg zakonodavnog akta u zemlji. Sama ta ideja je kontradiktorna. Nema potrebe donositi bilo kakav podzakonski akt koji obavezuje na poštovanje najvišeg pravnog akta u zemlji. Ustav se mora poštovati i onaj ko ga krši bi morao da ide u zatvor. To je u suštini vladavina prava i pravna država, za koju bi svi trebali da se zalažemo.
  2. Zašto se pre upućivanja predloga rezolucije u NS RS nije tražio konsenzus sa drugim političkim partijama u RS? Na ovaj način opozicija pravi iste greške kao i vlast, jer se utrkuje sa njima ko će se predstaviti kao veći i bolji zaštitnik nacionalnih interesa. Zbog toga nas opozicija samo učvršćuje u uverenju da se ne razlikuje od vlasti jer se ponaša na isti način kao i vlast. Setimo se samo zaključaka koje je NS RS usvojila pre samo mesec dana o Bakirovoj reviziji. Tada je vlast napravila istu grešku kao i opozicija sada, jer se prethodno nisu konsultovali jedni sa drugima i izašli sa usaglašenim tekstom o zaključcima. Ovakvo ponašanje je u najmanju ruku neozbiljno i nedopustivo. Oni su predstavnici ovog naroda i od njih tražimo da se ponašaju odgovorno i ozbiljno. A ovo ponašanje više liči na pijacu i na to ko će koga više i bolje da prevari. Na ovaj način se urušava ugled i Skupštine kao najznačajnije institucije RS.
  3. Jedan od osnovnih stavova predstavnika Saveza za promjene je bio taj da je ova deklaracija usmerena na odgovor političkim centrima moći koji pokušavaju da izvrše promenu Dejtonskog mirovnog sporazuma. U ovom kontekstu se navodila inicijativa o federalizaciji BiH pred Evropskim parlamentom. Mislimo da je ovaj stav poprilično diskutabilan iz nekoliko razloga. Čak i da inicijativa o federalizaciji BiH pred Evropskim parlamentom znači najavu odustajanja od Dejtonskog sporazuma, kao što su nas ubeđivali predstavnici Saveza za promjene, to nije zvanični stav EU i sigurno, barem za sada, nije stav većine u okviru EU. Dalje, možemo postaviti pitanje da li iko od predstavnika Saveza za promjene misli da bi u slučaju promene stava EU o Dejtonskom sporazumu i formiranja novog ustavnog aranžmana u BiH, bilo kakva deklaracija usvojena u NS RS mogla uticati na promenu njihovih politika? Ne tvrdeći da se unutar određenih centara moći u svetu ne razgovara i ne priprema teren za postepenu promenu Dejtonskog mirovnog sporazuma, niti da treba da budemo pasivni i da nemo posmatramo šta se sve na tom polju dešava. Ne, upravo je suprotno, potrebno je pratiti sva dešavanja i eventualne promene politika velikih prema BiH, ali nam ovakva deklaracija sigurno neće nimalo pomoći. Pogotovu ne pripremljena na ovaj način, bez prethodnog širokog konsenzusa i dogovora ne samo svih najznačajnijih političkih partija, nego i šire društvene i akademske zajednice. Tek u slučaju zvanične promene politike, u ovom slučaju EU, prema Dejtonskom mirovnom sporazumu koji je osnova na kome počiva BiH, imalo bi smisla donositi ovakvu vrstu deklaracija, ali uz široku društvenu raspravu i jedinstvo svih važnijih političkih subjekata u RS.

Greške koje je počinila vlast prilikom kritika predložene deklaracije:

  1. Vlast je kritikovala suštinu i sadržaj dokumenta a da ga prethodno nije detaljno i temeljno pročitala. Sva kritika vlasti je bila paušalna, površna i bez imalo veze sa samom suštinom napisanog u deklaraciji. Analizirajući nedavni intervju predsednika RS Milorada Dodika nije primjetna niti jedna tačka koja se razlikuje u njegovom intervjuu i onog što je napisano u deklaraciji. Ali su poslanici SNSD očigledno prespavali intervju svog predsednika.
  1. Greška u pogledu nedoslednosti politike koju vodi SNSD. Druga tačka kritike SNSD se odnosila na to da predlagač (SDS i Vukota Govedarica) nije obavestio i ostale političke partije u NS RS kako bi se doneo jedan jedinstven dokument koji bi podržali svi u Skupštini. Ovaj stav je apsolutno ispravan. Ali, gospodo draga, pa zar upravo vi niste, pre nešto više od mesec dana, doneli zaključke o Bakirovoj reviziji, a da prethodno niste konsultovali predstavnike opozicije. Gde vam je tada bila ova pamet koju imate danas kada sa potpunim pravom kritikujete predlagača jer vas prethodno nije konsultovao. Da ste vi tada konsultovali opoziciju i doneli zajedničke zaključke, u ovom trenutku biste imali puno moralno pravo da ih kritikujete za njihov propust jer se nisu konsultovali sa vama. Pošto ste vi to uradili pre mesec dana, samo ste dali primer opoziciji kako ne treba da se radi. Na žalost svih nas, oni su uradili upravo onako kako su naučili od vas.

Velizar Antić

Facebook Comments

Close